Formy działalności:

– wypożyczanie książek, audiobooków, filmów

– udzielanie informacji na temat zbiorów

– pomoc przy wyborze książek

– czytelnia internetowa (2 stanowiska)

– lekcje biblioteczne

- „Spotkania z lekturą” – zajęcia zorganizowane dla klas uczniów szkół podstawowych

– zajęcia edukacyjne

– spotkania autorskie

– warsztaty

– escape room dla dzieci i młodzieży

– ferie i lato w bibliotece

– wystawy

– kursy z podstaw obsługi komputera

 

OSUCHOWSKA BIBLIOTEKA