O nas

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest miasto i gmina Mszczonów. Zapewniamy obsługę biblioteczną mieszkańców nie tylko z terenu Mszczonowa, ale także wszystkim zainteresowanym użytkownikom z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Służymy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

- Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.

- Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych.

- Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

- Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.

- Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.