Misją jest promowanie biblioteki jako nowoczesnego ośrodka informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej i lokalnej dla wszystkich grup wiekowych.

Rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych. Biblioteka jest ważnym miejscem dla każdego mieszkańca.

20 - 21 marzec zakończyliśmy nasz cykl spotkań w ramach szkolenia Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkania obejmowały pięć zjazdów szkoleniowych w terminach: Trud i wysiłek zaowocował napisaniem ?Planu Rozwoju Biblioteki? w perspektywie 3-4 lat.

24 i 25 października pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, uczestniczyli w pierwszym szkoleniu Programu Rozwoju Bibliotek. Zajęcia z bibliotekarzami prowadziła trenerka zawodowa Grażyna Gnatowska Z Centrum Aktywności Lokalnej. Pierwszy moduł odbył się pt.. ?Biblioteka Miejsce Społeczne?. W trakcie szkolenia przeprowadzono nacisk na rozwój bibliotekarza, co za tym idzie, placówki w której pracuje. Przeprowadzono także analizę SWOT, jako narzędzia do oceny stanu biblioteki i potencjału rozwojowego.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Fundacja upowszechnia nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), działa na rzecz ułatwiania mieszkańcom małych miejscowości dostępu do informacji, wiedzy, kultury i edukacji oraz inspiruje i zachęca do wspólnego działania.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zakwalifikowała się do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Do programu aplikowało 195 bibliotek gminnych, na liście finalistów znalazło się 151. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.

W ramach programu do naszych bibliotek zarówno w Mszczonowie jak i w Osuchowie zostaną dostarczone po 2 zestawy komputerowe. W ramach PRB zrealizowane zostaną szkolenia dla bibliotekarzy, a także zostanie opracowany ?Plan rozwoju biblioteki? w perspektywie 3-4 najbliższych lat.

Program jest realizowany od 2009. Jego ideą jest wzmocnienie systemu bibliotecznego, integracja środowiska oraz stosowanie bardziej nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między bibliotekami i bibliotekarzami.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie znalazła się w gronie 3808 bibliotek z całej Polski, które uczestniczyły w dwóch poprzednich rundach PRB i które będą uczestniczyć w III rundzie Programu. Jesteśmy jedną z 249 bibliotek Województwa Mazowieckiego uczestniczących w projekcie od początku jego trwania (w III rundzie z terenu województwa zakwalifikowało się 36 bibliotek).